Spring naar inhoud

Competitie reglement

1. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels en met wedstrijdindeling volgens het aangepast Keizersysteem.

2. De interne competitie van Jong Caïssa is onderverdeeld in pupillen, aspiranten en supersterren.

3. De interne competitie bestaat uit drie competities.

  • herfstcompetitie, van september tot de kerstvakantie.
  • lentecompetitie, na de kerstvakantie tot de meivakantie.
  • Na de meivakantie worden de matches gespeeld tussen de winnaar van de herfstcompetitie en de lentecompetitie. Daarnaast wordt de koekenbakkercompetitie gespeeld.

4. De winnaar van de match bij de supersterren is clubkampioen van Jong Caïssa en ontvangt de wisselbeker.

5. Aan het einde van iedere competitie is op de avond zelf de prijsuitreiking. Naast de competities is er begin december Sinterklaasschaak (weggeefschaak), tijdens de lentecompetitie is er een avond Paastoernooi en vlak voor de zomervakantie kan er een stappenexamen worden afgelegd.

6. De match voor het kampioenschap gaat over twee partijen, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de interne. Bij gelijk eindigen, worden er twee snelschaakpartijen van 5 minuten per persoon per partij gespeeld. Als de stand daarna nog steeds gelijk is volgt er een snelschaakpartij waarbij de witspeler 6 minuten krijgt en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler wint de match als hij deze partij wint en de zwartspeler wint de match bij remise of wanneer hij wint.

7. Voor het begin van de eerste ronde per competitiehelft wordt de rangorde opgemaakt die is gebaseerd op de meest recente KNSB-ratinglijst. Voor spelers zonder KNSB-rating wordt een inschatting gemaakt van hun sterkte, rekening houdend met onder andere hun prestaties in de voorgaande competitiehelft.

8. De indeling voor de interne competitie geschiedt op de speelavonden om 18.30 uur bij de aspiranten en supersterren, en om 19.15 uur bij de pupillen. Je moet je vóór die tijd hebben aangemeld bij de competitieleider (Johan of Debby)

9. Je speelt in één competitiehelft maximaal twee keer tegen dezelfde tegenstander.

10. De winnaar geeft de uitslag door aan de wedstrijdleiding. Bij remise is dit de taak van de witspeler.

11. Bij een overwinning krijg je het waardecijfer van de tegenstander opgeteld bij je eigen punten, bij een remise krijg je de helft daarvan en bij verlies niets. Is het aantal spelers bij een ronde oneven, dan krijgt degene die niet speelt de helft van het eigen waardecijfer aan punten erbij. Een speler komt in een competitie slechts eenmaal voor deze vergoeding in aanmerking.

12. Bij afwezigheid anders dan wegens clubverplichtingen, wordt 1/3 van het eigen waardecijfer aan punten vergoed, maar tijdens een competitiehelft maximaal 5x. Vanaf de zesde keer afwezig worden er dus geen punten meer toegekend.

13. Bij afwezigheid voor externe wedstrijden tijdens een clubavond voor de SGA-jeugdcompetitie bedraagt de puntenvergoeding 1/2 van het eigen waardecijfer (ongeacht de uitslag van de externe partij).

14. De uitslagen van iedere ronde worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de Jong Caissa-website. Tot vier weken na publicatie kan protest worden aangetekend tegen gemaakte fouten.

15. Het speeltempo in de interne competitie bedraagt voor de aspiranten en supersterren: 15 minuten per persoon per partij met een increment van 5 seconden per zet. De pupillen spelen zonder klok.

16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.